Individuele gespecialiseerde begeleiding

Het Hof van Sante, gelegen in Berlicum (NB) is een zorgonderneming die specialistische zorg aanbiedt voor jong volwassenen ( +18 jaar) en volwassenen.

  • Mensen met psychische of sociale problemen
  • Contact en aandachtsproblemen ( ASS, ADHD)
  • Negatieve stemmingen/ depressieve gevoelens
  • Relatie en persoonlijkheidsstoornis
  • Angst en dwanggevoelens
  • Burn-out klachten
  • Mensen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt
  • Mensen met een niet aangeboren hersenletsel

Wat bieden we?

Een unieke, fijne en sfeervolle plek midden in de natuur, waarin ruimte is voor ieders eigenheid  en waarin we kijken naar interesses, wensen en ontwikkelingskansen. Iedere deelnemer gaat op zijn of haar manier aan de slag binnen zijn/ haar mogelijkheden.
Wij geloven in de combinatie van een zorgaanbod waarin veel ruimte is voor individuele aandacht. Een aanbod waarin de activerende, psychische en fysieke componenten afwisselend worden ingezet tijdens de begeleidings-uren.

Een klimaat van aandacht en respect, warmte en gezelligheid.
Duidelijkheid, openheid , positief denken en doen vormen het fundament van de begeleiding. 

Er wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheden die op het Hof aanwezig zijn. Een fijne werk-en ervaringsplek voor mensen die ondersteuning nodig hebben. Zowel  op het buitenterrein als in de algemene ruimte zoeken we samen met onze deelnemers naar zinvolle taken. Ook doen we een beroep op de samenwerking tussen de deelnemers onderling en diens omgeving. Dit vergroot de betrokkenheid. We doen dit samen, met elkaar, de buurt en het netwerk.

De begeleiding op het Hof van Sante gaat naast en ter ondersteuning/ observatie van een behandeltraject.
Wij zijn in hoge mate bereikbaar voor onze cliënten en samenwerkende partners. VOG en SKJ geregistreerd. Deskundig en HBO geschoold.

De begeleiding die wij bieden is op dinsdag, woensdag en donderdag. We staan open voor vragen en zijn bereid te kijken naar wat passend is. We werken samen met diverse gemeenten en werken op PGB basis, individuele begeleiding, uurtarief. Voor de gemeente Meijerijstad hebben we een samenwerkingsverband met zorgcoöperatie Brabant (ZCB)

Het Hof van Sante biedt haar begeleiding aan op de Werststeeg in Berlicum. De locatie bevindt zich in het buitengebied.
Bezoekers zijn aangewezen op eigen vervoer of een (deel) taxi. In goed onderling overleg kan het Hof van Sante , binnen de begeleidings-uren zorg dragen voor het vervoer.

Wij vinden het belangrijk zorgvuldig om te gaan met privacygevoelige gegevens. Daarom hebben wij een privacyverklaring.
In deze verklaring staan alle regels over hoe we omgaan met andermans persoonsgegevens.

Zie onderstaande documenten over privacy gegevens en klachtenregeling ⬇️

Privacy gegevens en klachtenregeling:

Zie ons onderstaande document voor de klachtenprocedure en omgang persoonsgegevens.

Wij willen u zo goed mogelijk van dienst zijn.

We zijn aangesloten bij (erkend) klachtenportaal zorg. Een onafhankelijke klachtenfunctionaris kan zo nodig bemiddelen.
http://Klachtenportaalzorg.nl